... soms heb je het gevoel vast te zitten in de storm in je hoofd,

    en leef je je leven in je hoofd en niet IN het leven ...

... soms word je overmand door gevoelens van stress, angst,             

    onzekerheid ...

... soms worstel je met het gevoel er niet in te slagen                      

    eigen keuzes te durven/kunnen/mogen maken ...

... soms heb je het gevoel er alleen niet meer uit te raken ...

... soms wordt het alledaagse een dagelijkse uitdaging ...

... soms heb je gewoon behoefte om te praten ...

... je bent op zoek naar je eigen waardevolle plek in je leven ...

 

... dan ben je welkom ...

 

De therapiepraktijk Zonnevlecht bestaat intussen sinds 2010.

Het aanbod werd uitgebreid met de mogelijkheid om gesprekken

online of wandelend te laten doorgaan.

 

Mede door het zoeken tijdens de Coronatijden naar veilige

contactmogelijkheden werd dit verkend, en door de vele positieve reacties, blijft dit behouden in het aanbod.

Onder de pagina 'praktijk' is hierover meer praktische informatie terug te vinden.

 

 

"In het diepst van de winter heb ik eindelijk geleerd

dat er in mezelf een onoverwinnelijke zomer ligt.

Het was die zomer die mij de weg heeft gewezen ..."

                                                             Albert CAMUS

 

Wachtlijst/aanmeldingsstop

Op dit moment is een aanmeldingsstop ingevoerd, voorlopig tot halverwege september '24. 

Dit zowel om de lopende cliënten de beste zorgen te kunnen bieden, als om mezelf als therapeut ook de nodige rust te kunnen gunnen tussendoor ...

Neem contact met me op