Sofie De Jaegere

Ik ben Sofie, in 1973 als zomerkind geboren.

Samen met mijn man en onze twee dochters (2000 en 2002) streven we naar een

zinvolle combinatie van werk, gezin met daarin de nodige ruimte voor onszelf met elk

onze eigen bezigheden.

Het blijft een heuse leerschool om te leren luisteren naar de signalen van mijn lichaam,

om tijdig rustpunten in te bouwen. Dan verdwijn ik in boeken, in muziek, de natuur,

deugddoende sociale contacten, of gewoon tijd om 'te zijn'. Dat zijn mijn bakens, mijn

vuurtorens waar ik heb leren op vertrouwen.

Vanuit die intuïtieve gevoelskant krijgen de gesprekken met mensen kleur en inhoud,

waarin ik iemand ben die even meeloopt, samen zoekt naar mogelijkheden, vertrouwen

biedt, ...

Onderstaande werkervaringen en opleidingen bieden me steun en inspiratie in

mijn werk als  therapeut.

Naast voortdurend bijscholen, zijn ook de intervisiegroepen waar ik lid van ben, hierin

een grote steun. Ik werk alleen, maar maak wel deel uit van een stevig netwerk waar

geregeld overleg met collega's, vorming en opleiding plaatsvinden.

 

Konnektit vormt daarin een belangrijk steunpunt: www.konnektit.be   - Zorg voor Zorgers.  

Opleiding en vorming

Bachelor in de Toegepaste Psychologie (Katholieke Hogeschool Kortrijk, IPSOC, 1992-1995, nu Vives Hogeschool)

Emotion-Focused Therapie - vierjarige opleiding tot psychotherapeut (FMS Turnhout, 2015 nu Focus on Emotion www.focusonemotion.be

Counseling en coaching in Existentieel Welzijn (KU Leuven, 2011)  www.existentieelwelzijn.be 

 

Psychogerontologie (Kulak Kortrijk, 2022)

Trauma Informed Practice (Konnektit, 2021)

EMDR (Integrativa, 2019)

HSP-Professional (VUB, 2015)

Focussen niveau 1 - 4 (Focussen Vlaanderen, 2014)

Introductieopleiding kortdurende oplossingsgerichte therapie (Korzybski Instituut Brugge, 2011)

Mindfulnesstraining (IAM, 2010)

Module muziektherapie binnen de opleiding tot creatief therapeut (Balans Gent, 2007)

 

1ste Ba Archeologie (UGent, 2023)

Viool, piano, notenleer, kamermuziek, samenspel, zang, muziekgeschiedenis, harmonie (SAMWD Waregem, 1984 - '92)

1ste Prijs Notenleer (Koninklijk Conservatorium Gent, 1991)

 

Diverse kortdurende opleidingen, cursussen en workshops

Verenigingen

Lid van de Beroepsvereniging Psychologisch Consulenten www.psychologischconsulent.be 

Erkend lid van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling www.vvcepc.be

Lid van The International Society for Emotion Focused Therapy (isEFT) www.iseft.org 

Lid van de Beroepsvereniging voor wetenschappelijk onderbouwde psychotherapie www.bwpsychotherapie.be 

Focusing Vlaanderen www.focusingvlaanderen.be 

Vlaamse Vereniging voor hoogsensitieve personen www.hspvlaanderen.be 

 

Kamerorkest De GeVoelige Snaar     www.kamerorkestdegevoeligesnaar.be  

Werkervaring

  Stage

Centrum voor locomotorische en neurologische revalidatie in het Universitair Ziekenhuis te Gent (1994-1995)

Thesis: 'Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden van muziektherapie bij mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).'

 

  Werk

Zelfstandige praktijk Zonnevlecht te Izegem (2010 tot heden)

Als praktijkdocente verbonden aan de opleiding Bachelor in de Toegepaste Psychologie binnen Hogeschool Vives (2003 tot heden)

Psychodiagnostisch onderzoek en begeleiding bij vzw Dynamiek te Izegem (2007 tot 2009)

Revalidatiecentrum voor taal- en ontwikkelingsproblemen te Roeselare (1996 tot 2003)

Centrum voor locomotorische en neurologische revalidatie in het Universitair Ziekenhuis te Gent (1995 tot 1996)