Voetje voor voetje leg je uiteindelijk een lange weg af.

J.R.R. Tolkien

Voor wie

De praktijk is er voor iedereen die op zoek is naar gepaste hulp. 

In principe wordt niet gewerkt op doorverwijzing door de huisarts of psychiater.

Indien nodig of wenselijk wordt wel samengewerkt met de huisarts of de behandelende psychiater.

Daarnaast wordt, in onderling overleg, doorverwezen naar andere, meer gespecialiseerde hulp.

Therapievormen

Naast individuele begeleiding en psychotherapie, zijn ook koppels welkom.

 

Wandeltherapie is nieuw in het aanbod. In de Coronaperiode waren we genoodzaakt om creatief te zijn in hoe we gesprekken konden

laten plaatsvinden. 

Het wandelen brengt een bijzondere rijkdom en dynamiek met zich mee. Buiten in de natuur, wandelend ...

zorgt ervoor dat er op een andere manier connectie kan gemaakt worden met de eigen beleving, in relatie tot de omgeving.

 

De therapie die wordt aangeboden, kreeg vorm vanuit mijn eigen traject, doorheen diverse opleidingen en vormingen. 

De Cliëntgericht-Experiëntiële en visie en de Emotion-Focused Therapy vormen hierin de basis van mijn vorming als psychotherapeut. 

Daarnaast betekenen ook het Focussen en Existentiële psychotherapie belangrijke inspiratiebronnen.

 

Wil je meer weten over deze misschien wat vreemd aandoende woorden, dan kan je dit mooi en helder uitgelegd

terugvinden op de website van de Vlaamse Vereniging voor Cliëntgerichte-Experiëntiële Psychotherapie en Counseling

Doel van Therapie

Onze aandacht gaat voornamelijk naar het versterken wat potentieel aanwezig is, eerder dan naar genezen wat ziek is.

Dat rijke potentieel van aangeboren sterktes, krachten en mogelijkheden, raakt door levensomstandigheden soms ondergesneeuwd,

of is niet meer zichtbaar of toegankelijk in zijn volle waarde.

Soms zijn we het verleerd of hebben we nooit geleerd om te luisteren naar onze eigen innerlijke stem, laat staan dat we er durven op

vertrouwen.

Doorheen een therapeutisch proces is het vaak noodzakelijk om van dichterbij te gaan kijken naar die gebeurtenissen uit ons

verleden. Hierdoor leren we er betekenis aan geven en krijgen we inzicht in hoe zij ons huidig functioneren beïnvloeden. 

We gaan op zoek naar datgene wat in de weg staat om ten volle te kunnen floreren in ons dagelijks leven.

Dit is een weg die we te gaan hebben, een weg van aanvaarding, stap voor stap.

Gelukkig zijn hoeft immers niet te betekenen dat er geen 'lijden' is. 

Leven is vooral de uitnodiging om te gaan met de aanwezige mogelijkheden en beperkingen, eigen aan ons leven, zowel van onszelf als

in onze (directe) omgeving.

 

De Beroepsvereniging voor Wetenschappelijk Onderbouwde Psychotherapie, ontwierp een tekst met meer info omtrent wat

Psychotherapie precies inhoudt, en voor wie het bestemd is.

    Deze tekst is hier terug te vinden.

'Wie naar buiten kijkt droomt, wie naar binnen kijkt wordt eindelijk wakker.'

Carl G. JUNG

Over Zonnevlecht

Benieuwd naar de betekenis van 'Zonnevlecht' voor deze therapiepraktijk?

 

In de leer van de chakra's vond ik herkenning in de betekenis van het derde chakra: de Zonnevlecht. De oorsprong is terug te vinden in

het oude Sanskriet waar chakra staat voor 'wiel van licht'. Het verwijst naar de energie in en rondom alle levende vormen.

 

Het chakra Zonnevlecht werd een symbolisch kernelement, zowel voor mezelf als in mijn visie van begeleiding.

Dit chakra staat immers voor eigenwaarde, voor de groei en ontwikkeling van een persoonlijke identiteit.

Daar waar waarheid, schoonheid en vrijheid wonen. Bovenal de vrijheid van keuze om onszelf te zijn, te kiezen voor liefde, respect en

vriendelijkheid, en te doen wat we weten dat goed is.

 

De boom is eveneens een betekenisvol element, en ook te zien in het nieuwe logo ...

Alleen, niet zomaar een boom. Wel een symbolische voorstelling van 'The Tree of Life'

Tijdens mijn studie Archeologie het afgelopen anderhalf jaar, ben ik me gaan verdiepen in oude culturen, waaronder De Keltische cultuur. 

Net zoals ook in andere oude culturen komt ook in de Keltische, deze Tree of Life voor.

Het mooie is dat de betekenis sterk aansluit bij de betekenis van de Zonnevlecht. En dus ook voor de wijze waarop begeleiding vorm

krijgt binnen de therapeutische begeleiding.

De levensboom, met zijn wortels, stam en takken, maakt een verbinding tussen de onderwereld, het leven hier en nu, en de hemel.

Of anders gezegd: het onderbewuste, bewuste en de geest.

De betekenis van de Keltische Levensboom gaat over de krachten van de natuur die samenkomen om evenwicht en harmonie te

creëren . De takken reiken naar de hemel, de wortels reiken naar de grond. Een verbeelding dus van de link tussen hemel en aarde,

geest en lichaam en de nooit eindigende levenscyclus ...

Net zoals de levenscyclus in de natuur waar in  het voorjaar nieuw blad ontstaat, in het najaar weer neervalt, in de winter stilvalt om in

de lente weer op gang te komen ...

En natuurlijk staat de boom ook symbool voor onze plaats in onze familiegeschiedenis. We vormen als individu een schakel in de

verbinding met onze voorouders waar we van afstammen, met de familie om ons heen, ons gezin, en met wie na ons komt ... 

 

Deze boom staat dan ook voor groei en ontwikkeling ...